Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dvdstore.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2598972
Προηγούμενη τιμή : 2329366
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -10.37%