Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.dvdsales.gr/
Τρέχουσα τιμή : 13821823
Προηγούμενη τιμή : 9695989
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -29.85%