Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.deltasound.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7514128
Προηγούμενη τιμή : 3687102
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.93%