Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.skarentzos.com/
Τρέχουσα τιμή : 4638138
Προηγούμενη τιμή : 4861422
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 4.81%