Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.flowers.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4971932
Προηγούμενη τιμή : 2765188
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.38%