Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.myflowers.gr/
Τρέχουσα τιμή : 3390014
Προηγούμενη τιμή : 2710056
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -20.06%