Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.fleria.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5055401
Προηγούμενη τιμή : 2511407
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -50.32%