Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.mpakaliko.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1777451
Προηγούμενη τιμή : 1523804
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -14.27%