Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://atsikicooperative.equal-elva.net/
Τρέχουσα τιμή : 23562762
Προηγούμενη τιμή : 9604340
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -59.24%