Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shop21.gr/
Τρέχουσα τιμή : 76420
Προηγούμενη τιμή : 50378
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -34.08%