Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.justride.gr/
Τρέχουσα τιμή : 11414039
Προηγούμενη τιμή : 5165299
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -54.75%