Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bodyflex.gr/
Τρέχουσα τιμή : 23852592
Προηγούμενη τιμή : 9902408
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.48%