Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.barolas.com/
Τρέχουσα τιμή : 1746729
Προηγούμενη τιμή : 1160683
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.55%