Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kalaitzis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 1433475
Προηγούμενη τιμή : 1107876
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -22.71%