Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xxone.gr/
Τρέχουσα τιμή : 8535747
Προηγούμενη τιμή : 7198669
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -15.66%