Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.impact.com.gr/
Τρέχουσα τιμή : 18671306
Προηγούμενη τιμή : 4794527
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -74.32%