Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.flexco.gr/
Τρέχουσα τιμή : 5456310
Προηγούμενη τιμή : 3361587
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.39%