Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://bodyclub.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2735775
Προηγούμενη τιμή : 1375002
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -49.74%