Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.swimmers.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10456504
Προηγούμενη τιμή : 5774439
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.78%