Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.footballplanet.gr
Τρέχουσα τιμή : 13762202
Προηγούμενη τιμή : 13261901
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -3.64%