Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kenteris.gr/
Τρέχουσα τιμή : 12006627
Προηγούμενη τιμή : 4087956
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -65.95%