Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alexandris.cjb.net/
Τρέχουσα τιμή : 953
Προηγούμενη τιμή : 837
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -12.17%