Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.chronos.eu
Τρέχουσα τιμή : 12980797
Προηγούμενη τιμή : 6269088
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.7%