Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.selecta.gr
Τρέχουσα τιμή : 14246548
Προηγούμενη τιμή : 11594564
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -18.61%