Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.thessalikafytoria.gr/
Τρέχουσα τιμή : 15943014
Προηγούμενη τιμή : 5655815
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -64.52%