Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.shepherdland.gr
Τρέχουσα τιμή : 19996694
Προηγούμενη τιμή : 3526396
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -82.37%