Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://gooddog.gr
Τρέχουσα τιμή : 20078094
Προηγούμενη τιμή : 4443681
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.87%