Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.xerox.gr
Τρέχουσα τιμή : 8369766
Προηγούμενη τιμή : 7036959
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -15.92%