Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.copypaste.gr
Τρέχουσα τιμή : 7473718
Προηγούμενη τιμή : 2939567
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.67%