Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.chatzis.gr
Τρέχουσα τιμή : 3565079
Προηγούμενη τιμή : 3069281
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -13.91%