Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.katselis.gr
Τρέχουσα τιμή : 3044801
Προηγούμενη τιμή : 1465699
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -51.86%