Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.infopelago.gr/xara/
Τρέχουσα τιμή : 3661150
Προηγούμενη τιμή : 3509697
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -4.14%