Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vrettos.gr
Τρέχουσα τιμή : 14560074
Προηγούμενη τιμή : 8341159
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.71%