Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.piccolino.gr
Τρέχουσα τιμή : 13594613
Προηγούμενη τιμή : 11517935
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -15.28%