Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bolero.com.gr
Τρέχουσα τιμή : 9338548
Προηγούμενη τιμή : 3694007
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.44%