Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.lafourchette.gr
Τρέχουσα τιμή : 3380349
Προηγούμενη τιμή : 2856333
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -15.5%