Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.egnatiabank.gr/
Τρέχουσα τιμή : 958046
Προηγούμενη τιμή : 581129
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -39.34%