Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kriti.net/tehnoikonomiki/
Τρέχουσα τιμή : 2360834
Προηγούμενη τιμή : 2144840
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -9.15%