Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.maritimeconnect.com/
Τρέχουσα τιμή : 20494292
Προηγούμενη τιμή : 8893984
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.6%