Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.goldendestiny.gr
Τρέχουσα τιμή : 12980931
Προηγούμενη τιμή : 3579476
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -72.43%