Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://1lyk-ptolem.koz.sch.gr
Τρέχουσα τιμή : 13822
Προηγούμενη τιμή : 14047
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 1.63%