Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pettaxi.gr
Τρέχουσα τιμή : 6566419
Προηγούμενη τιμή : 6092908
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -7.21%