Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.spanidis.gr
Τρέχουσα τιμή : 4008192
Προηγούμενη τιμή : 24862156
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 520.28%