Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://users.otenet.gr/~dbdp/
Τρέχουσα τιμή : 22743432
Προηγούμενη τιμή : 11635842
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.84%