Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.epaggelmaties.gr/nikaia/tassou/
Τρέχουσα τιμή : 2013721
Προηγούμενη τιμή : 1521828
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -24.43%