Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kafounis.gr
Τρέχουσα τιμή : 4123815
Προηγούμενη τιμή : 2633708
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -36.13%