Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://bloka.com
Τρέχουσα τιμή : 436595
Προηγούμενη τιμή : 190182
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.44%