Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.e-akinita.gr/
Τρέχουσα τιμή : 628579
Προηγούμενη τιμή : 1850256
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 194.36%