Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.spark.net.gr/pieria/radio_katerini/
Τρέχουσα τιμή : 10877913
Προηγούμενη τιμή : 5025495
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.8%