Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kefalonianproperty.com
Τρέχουσα τιμή : 2745814
Προηγούμενη τιμή : 1695555
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -38.25%